Ansøgningsskema

Den erhvervsdrivende Fond BIOGRAFKLUB DANMARK

Den erhvervsdrivende Fond Biografklub Danmark har som formål at yde støtte til initiativer, der understøtter udviklingen af biograferne og biografkulturen samt styrker biografoplevelsen for det voksne publikum

Den erhvervsdrivende Fond Biografklub Danmark yder finansiel støtte til ekstralancering af spillefilm med henblik på at bedre distributionen af film, herunder til de mindre biografer i udkantsområderne. Fonden uddeler legater såvel efter ansøgning som af egen drift. Uddelinger finder normalt sted i april og oktober. Deadline for ansøgninger henholdsvis 15. marts og 15. september. Alle ansøgere modtager meddelelse om, hvorvidt en ansøgning har kunnet imødekommes eller ej.

Ansøgeren indestår for rigtigheden af de i ansøgningen givne oplysninger:

Ansøgeren meddeler samtykke til, at Den erhvervsdrivende Fond Biografklub Danmark behandler de personoplysninger, der afgives i forbindelse med ansøgningen:

Ansøger:

Ansøger:*
Ansøgers navn:*
CVR nummer:
Intet CVR nummer:
Ansøgers stilling/funktion i forhold til projektet:

Kontaktoplysninger:

Navn:*
Adresse:*
E-mail:*
Telefon arbejde:
Telefon hjemme:
Mobil telefon:
Eventuelle partnere:

Indhold:

Kort beskrivelse af den aktivitet, der søges støtte til (maks. 500 ord):*
Målgruppe og forventet resultat:*
Forventet begyndelse:*
Forventet afslutning:*
Fonden ansøges om (Kr.):*
Budget*
Financieringsplan: (Fil typer der kan uploades: jpg, jpeg, png, gif, doc, docx, xls, xlsx. Maksimum fil størrelse: 10 Mb)
Ønskes ansøgningen opretholdt, selvom der bevilges mindre end det ansøgte?:*
Egen finansiering (Kr.):*
Er der tidligere søgt og/eller modtaget støtte fra fonden:*
Såfremt der bevilges støtte til projektet skal støtten udbetales til: reg.nr. konto nr.:

Projektets nøglepersoner:

Beskrive projektets organisatoriske ramme og faglige kompetencer, og centrale nøglepersoner og deres kompetancer:*
Eventuelle bemærkninger:

Fil typer der kan uploades: jpg, jpeg, png, gif, doc, docx, xls, xlsx.
Maksimum fil størrelse: 10 Mb

Eventuelt bilag 1:
Eventuelt bilag 2:
Eventuelt bilag 3: