Ansøgningsskema

Den erhvervsdrivende Fond BIOGRAFKLUB DANMARK

Den erhvervsdrivende Fond Biografklub Danmark yder finansiel støtte til ekstralancering af spillefilm med henblik på at bedre distributionen af film, herunder til de mindre biografer i udkantsområderne.

Fonden uddeler legater såvel efter ansøgning som af egen drift. Deadline for ansøgninger henholdsvis 1. marts og 1. september. Fonden behandler ansøgninger inden 14 dage fra afholdelse af fondsmødet og man kan forvente svar inden udgangen af hhv. marts/september.

Alle ansøgere modtager meddelelse om, hvorvidt en ansøgning har kunnet imødekommes eller ej.

Ansøgeren indestår for rigtigheden af de i ansøgningen givne oplysninger:

Ansøgeren meddeler samtykke til, at Den erhvervsdrivende Fond Biografklub Danmark behandler de personoplysninger, der afgives i forbindelse med ansøgningen: