Ansøgningsskema

Den erhvervsdrivende Fond BIOGRAFKLUB DANMARK

Den erhvervsdrivende Fond Biografklub Danmark har som formål at yde støtte til initiativer, der understøtter udviklingen af biograferne og biografkulturen samt styrker biografoplevelsen for det voksne publikum

Den erhvervsdrivende Fond Biografklub Danmark yder finansiel støtte til ekstralancering af spillefilm med henblik på at bedre distributionen af film, herunder til de mindre biografer i udkantsområderne. Fonden uddeler legater såvel efter ansøgning som af egen drift. Uddelinger finder normalt sted i april og oktober. Deadline for ansøgninger henholdsvis 1. marts og 1. september. Alle ansøgere modtager meddelelse om, hvorvidt en ansøgning har kunnet imødekommes eller ej.

Ansøgeren indestår for rigtigheden af de i ansøgningen givne oplysninger:

Ansøgeren meddeler samtykke til, at Den erhvervsdrivende Fond Biografklub Danmark behandler de personoplysninger, der afgives i forbindelse med ansøgningen: