Formålsparagraf

Den erhvervsdrivende Fond Biografklub Danmark har som formål at yde støtte til initiativer, der understøtter udviklingen af biograferne og biografkulturen samt styrker biografoplevelsen for det voksne publikum

Organisationer, foreninger, enkeltpersoner m.v. med konkrete projekter eller idéer, som er omfattet af Fondens formål, opfordres til at sende en ansøgning til Fonden.

Fonden støtter som udgangspunkt med op til 50% af de godkendte udgifter.

Fonden prioriterer ansøgninger, der imødekommer et eller flere af følgende ønsker:

  • Projektet er eller kan blive landsdækkende
  • Projektet rummer sociale elementer (klubber, foreninger)
  • Projektet rummer events, som udbygger biografoplevelsen med introduktioner, foredrag o. lign.
  • Projektet rummer præsentation af film, som ellers ikke ville blive vist i danske biografer.

Fonden støtter ikke filmproduktion eller investering i bygninger, herunder renovering, og udstyr.